ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

PRODÁVAJÍCÍ: Ludmila Kučerová, Pražského povstání 1642, Benešov 256 01

 IČO: 86963823

Kupující:

Jméno a příjmení …………………………………………..…………………………………………………………………………..

Adresa ……………………………………………..…………………………………………………………………………………………

Telefon…………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail …………………………………………..……………………………………………………………………………………………..

 Číslo bankovního účtu …………………………………………..……………/……………………………..

 

Datum uzavření kupní smlouvy ……………………………………………………………………………….…………………

Způsob/forma uzavření smlouvy………………………………………………………………………………………………….

Číslo daňového dokladu (faktury) ………………………………………………………………………………………………..

Zboží  převzato dne …………………………………………..

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena distančním způsobem (na dálku), tj. pomocí internetu, e-mailu, telefonu, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji a požaduji následující: (*VYBERTE JEDNU Z MOŽNOSTÍ)

-           vrácení zaplacené částky na účet

-           Výměna zakoupeného zboží

 

 Důvod odstoupení od kupní smlouvy …………………………………………………………………………………………………………………………………………….... …………………………………………………………………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………....

 

V …………………………………. dne …………………………………..… Podpis …………………………………………..

 

POKYNY PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ:  Zboží je nutné vrátit v originální obalu a zabalena pro bezpečnou přepravu. Krabice by měla být stejně jako zboží v původním stavu tak, jak bylo dodáno, bez zašpinění a poškozené zjevně nesprávnou manipulací. Vyplněný formulář zašlete buď spolu se zbožím nebo elektronicky na e-mail: postmaster@lksiti.cz